ПРОФ. ПЕТРОВА: УЧЕНИЧЕСКИТЕ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ПРОФ. ПЕТРОВА: УЧЕНИЧЕСКИТЕ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

За значимостта на младежките стажове и възможностите, които предоставя българската държава с изградените младежки центрове, говори зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова при откриването на Първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”. Събитието се организира от Националния младежки форум, а негов акцент бяха предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас.

„От 2011 година МОН развива програмата за ученически и студентски практики, която ще продължи да се финансира. Тази програма дава възможност на младите хора по време на своето обучение и следване да се срещнат с работодателите и да усвоят практически навици за работа в съответните фирми“, посочи проф. Петрова.

Друг механизъм за подпомагане на младите хора е възможността за сключване на договори с работодателите, което позволява на студентите да работят още по време на следването си и да получават възнаграждение.

Младежките центрове също са механизъм за подпомагане на младите хора. Изградени са четири такива центъра в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца по програма на МОН със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. В тях се осигурява активното участие на младите хора в различни дейности и се предоставят възможности за неформално образование за демократичните ценности и правата на човека. В рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на МОН се изграждат още четири центъра в Габрово, Монтана, Перник и Бургас.

Допълнително по Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда строеж на още 21 младежки центъра – 10 в големи областни градове, 10 в малки градове и един национален фокусен център в София.

Събитието, в което се включиха работодатели, младежки и граждански организации, се организира в синхрон със стратегическия приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България” и Младежка организация на съюза на глухите в България. То ще бъде ежегодна платформа за обсъждане и застъпничество на конкретна тема, свързана с правата на младежта в Република България. По време на форума беше представен Наръчник за младежки права, който се фокусира върху 7 водещи сфери на младежкия живот: работа, участие, жилище, свобода на сдружаване, защита от дискриминация, образование и здраве.

Споделете

GoTop