ПРОФ. ПЕТРОВА В БРЮКСЕЛ: СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ НАСЪРЧАВА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ

ПРОФ. ПЕТРОВА В БРЮКСЕЛ: СТУДЕНТСКАТА МОБИЛНОСТ НАСЪРЧАВА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ

Насърчаването на образователната мобилност в Европейския съюз повишава конкурентоспособността на европейските университети и допринася за привличането на млади таланти. Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова по време на неформална среща в Брюксел на министрите на образованието на ЕС. Участниците обсъдиха предизвикателствата и перспективите пред студентската мобилност.

По време на дебата проф. Генка Петрова, подчерта значимостта на насърчаването на образователната мобилност и посочи основните мерки за постигане на по-голяма интернационализация на висшето ни образование. Тя приветства европейската подкрепа, която подпомага развитието на Европейското пространство за висше образование, и призова за общи усилия на държавите членки за справяне с предизвикателствата, свързани с признаването на дипломи и периоди на обучение, с липсата на достатъчна прозрачност и пречките пред ефективната реализация на устойчивата мобилност.

В рамките на срещата беше подчертана необходимостта от увеличаване на бюджета на програма „Еразъм+“ през следващия програмен период за осигуряване на по-приобщаваща, устойчива и балансирана мобилност.

Споделете

GoTop