ПРОФ. ЦОКОВ: МЛАДЕЖКИТЕ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ВЪВ ФОКУСА НА ПОЛИТИКИТЕ НА МОН

ПРОФ. ЦОКОВ: МЛАДЕЖКИТЕ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ВЪВ ФОКУСА НА ПОЛИТИКИТЕ НА МОН

Младежките и доброволчески дейности трябва да бъдат основен приоритет в политиките на Министерството на образованието. Затова и за мен бе много важно да проведа една от първите си срещи като министър с една от националните младежки организации. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на дискусия с представители на Националния младежки форум.

„Анализите показват, че в сегашното постковид училище, наред със съвременните технологии и изкуствения интелект, ще се развиват и социалното учене и емоционалната интелигентност. Те се формират още от най-ранна възраст, а младежките центрове имат ключова роля в този процес“, подчерта проф. Цоков. В тази връзка бе коментиран и проектът по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждането на младежки центрове в различни градове на страната, както и на Национален фокусен център за личностно развитие на деца и младежи в София. За тези дейности са предвидени 70 млн. лева, но към момента се констатира сериозно забавяне в подготовката.

„Една от спешните задачи пред мен и моя екип е да ускорим процесите така че не просто да усвоим европейското финансиране, но и да превърнем инициативата в работещ проект, който да даде нов облик на младежките политики“, каза образователният министър. По време на разговора стана ясно, че в Националния център в столицата се предвижда да бъдат провеждани обучения на младежки работници, образователни медиатори и други служители от центровете в страната. Там ще се извършва и координация и наблюдение на дейностите с децата и младежите за спазване на основните принципи за демократичност, познаване на човешките права, върховенството на закона, целенасочено развитие на гражданското участие и др.

Според председателя на Националния младежки форум Мирослав Цеков тези центрове могат да бъдат фокусен елемент за развитие на местно ниво, стига да се изведе максимума от тях. Представителите на организацията коментираха и темата за ученическото самоуправление и поискаха съдействие за неговото развитие и надграждане. Поставен бе въпросът и за координирането на младежките политики на национално ниво и институционализирането на този ресор.

В срещата участваха министър Галин Цоков, съветникът му Наталия Митева, директорът на дирекция „Външни европейски програми“ в МОН Мария Вълова, председателят на Национален младежки форум Мирослав Цеков, заместник-председателите Адела Бозмарова и Атанас Радев и експертът Христо Радославов.

Споделете

GoTop