ПРОФ. ЦОКОВ: РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА ПО-СИГУРНА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ

ПРОФ. ЦОКОВ: РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА ПО-СИГУРНА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ

„Един от подходящите начини за подобряване на всички дейности в образователните институции за справяне с насилието и агресията е по-тясната работа с родителите и семейството. Без тяхната подкрепа няма как да променим средата в училищата и тя да стане по-сигурна“. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков посрещна представители на Национална мрежа за децата (НМД), в която членуват граждански организации, които работят за деца и семейства в цялата страна.

Данните на МОН показват, че голяма част от проявите на агресия в училище са от деца с проблеми в семейството. Според министъра, а и според представителите на гражданските организации, трябва да се привличат по-активно родителите към училищния живот.

„В пътя на промените диалогът е много важен – всички сме заинтересовани децата и учениците да се развиват по-добре и да се чувстват по-добре“, подчерта проф. Цоков. И добави, че целта е да се развиват социалната и емоционална интелигентност на учениците.

Министърът съобщи, че в министерството се подготвят ред промени, насочени към формиране на умения и компетентности на учениците, които да ги направят по-успешни и щастливи. Ще се изработват рамкови учебни програми, ще се въвежда компетентностния модел, ще се изработват нов тип тестови задачи и др. Той подчерта, че за тези промени е много важно да се чуе становището на гражданските организации, които работят с училища и родители.

Ръководителят на НМД Георги Богданов приветства от името на мрежата силния старт за промени на новия екип в МОН. Той адмирира намерението за промяна на учебното съдържание. От организациите определиха като изключително важно изработването на рамка за качество на образованието, на обучението и грижата в ранна детска възраст, училищното лидерство, квалификацията на учителите и училищната среда, от която зависи здравето и благополучието на децата. Сред коментираните въпроси бе необходимостта от преминаване към едносменен режим, както и грижа за психичното здраве на учениците и на учителите.

Тема на разговора бе необходимостта от гарантиране на еднакво висок стандарт за всички деца и ученици – в малките и в големите градове. Министър Цоков акцентира, че в новия бюджет са предвидени средства за образователни дейности с деца от уязвими групи, като са осигурени възнаграждения за образователни медиатори, социални работници и помощници на учителите, които да подкрепят децата и те да повишават резултатите си. Друг акцент в дискусията бе заложеният в правителствената програма приоритет за грижа за ранното детско развитие.

В срещата участваха още заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова, началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, експерти и съветници. В разговора активно се включиха с предложения Георги Богданов и Пламена Николова от НМД, Гергана Ефремова от „Заедно в час“ и Яна Алексиева и Зорница Трифонова от асоциация „Родители“.

Споделете

GoTop