ПРОФ. ЦОКОВ УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАСТИТЕЛНА НАУКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

ПРОФ. ЦОКОВ УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАСТИТЕЛНА НАУКА И БИОТЕХНОЛОГИИ

Уникален научен център за България и Югоизточна Европа, който ще развива висока наука, но също така и приложни изследвания в областта на растителната наука и биотехнологиите. Така министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков определи отрития днес в Пловдив Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ/ПлантаСИСТ).

Успешният финал на 10-годишните усилия на учените, начело с проф. Цанко Гечев, бе приветстван от министър-председателя акад. Николай Денков, зам.-кмета на Пловдив Стефан Стоянов, ръководителя на Представителството на ЕК Благой Благоев, както и от Иван Попов, зам.-изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“.

Министър Цоков посочи, че съвременната наука не може да е успешна без няколко условия, сред които наличието на обединена и последователна политика за развитие на науката и научните изследвания – на ЕС, национална, регионална и местна. Той даде и пример – в рамките на програма „Хоризонт 2020“ са привлечени над 300 млн. лв. за научни проекти и изследвания в България. Заедно с това по ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ с 430 млн. лв. е финансирано изграждането на 16 центрове за върхови постижения и центрове за компетентности, сред които е и този в Пловдив.

По думите му важен е също и екипът изследователи от различни страни, но с обща мисия – да служат на науката и научното развитие, какъвто е екипът на проф. Гечев и техните партньори. Той очаква ПлантаСИСТ да се развива като успешен модел за наука и научна екосистема в България и цяла Европа.

С над 20 млн. лева е изградена сградата и научната инфраструктура в Центъра в Пловдив. Целта на проекта е да бъде част от водещите изследователски центрове за областта на науките за растенията в България и Източна Европа чрез интегриране на молекулярна биология, функционална геномика, метаболомика, биоинформатика, биообработка и дългогодишен опит в практическата растителна генетика и селекция, за да разкрие растителната биология и превеждане на научните знания в нови градинарски и индустриални приложения.

Дейността на центъра е в тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ на ИСИС и включва извършването на научни изследвания в областта на функционалната геномика, метаболомиката (изследването на метаболитното състояние на организма посредством систематичния анализ на неговите метаболити в рамките на клетките или биологичните течности, напр. кръв, урина) и биоинформатика.

Гостите имаха възможност да разгледат лабораториите с уникална апаратура, която ще се използва за подобряване на качеството на растенията – важно за здравословното хранене, за повишаване на добивите, за създаване на нови видове, както и за преборване със заразите по растенията с екологични средства.

Споделете

GoTop