ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО РЕНОВИРАНА

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО РЕНОВИРАНА

Професионалната гимназия по земеделие “Тодор Рачински“ в Генерал Тошево ще бъде цялостно реновирана и ще получи модерно оборудване. Ремонтът ще започне през следващата седмица и ще се финансира по проект „Модернизация на образователната инфраструктура“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Стойността на договора за ремонтни дейности е 1,3 млн. лв., като националното съфинансиране е 195 000 лв.

Благодарение на проекта до края на 2018 г. в училището ще бъде изцяло обновена образователната инфраструктура. Ще се подобри енергийната ефективност на сградата, предвижда се и подмяна на отоплителната и ВиК инсталациите. Предстои да бъде направен основен ремонт на покрива, цялостен външен ремонт на сградата и спортните площадки. Ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Строителните дейности ще обхванат учебния корпус, физкултурния салон, както и прилежащото дворно място. По проекта се предвижда и доставка на модерно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Проект „Модернизация на образователната инфраструктура“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Споделете

GoTop