ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПАЗАРА НА ТРУДА

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПАЗАРА НА ТРУДА

Професионалното образование е възможност за справяне с едно от големите предизвикателства пред страната в средносрочен план – напускането на пазара на труда и пенсионирането на хората от най-многочислените следвоенни поколения. Именно затова Министерството на образованието и науката полага целенасочени усилия за мотивиране на учениците към избор на професионална подготовка. Това каза при срещата си днес с представители на образователната общност в Разлог министър Красимир Вълчев. Според него професионалните гимназии в града са пример за това как образованието може да отговаря на регионалните потребности на пазара на труда.

Увеличаването на учителските заплати е резултат от извеждането на образованието като основен приоритет на настоящото управление. С това политическо и бюджетно решение за повишаване на доходите се цели да се обезпечи цялостно системата в дългосрочен план, допълни министър Вълчев. Той добави, че ролята на учителя ще продължи да е водеща. За разлика от други области, в които може да се очаква изкуственият интелект да замени професионално хората, в образователната сфера учителят ще остане основен фактор както на преподаването, така и на възпитанието. Модернизацията на образованието също се гради от учителите и те трябва да се стремят да обучават в усвояването на компетентности, подчерта министърът. Пазарът на труда изисква все повече наличието на умения, каза още Красимир Вълчев. Най-вече в сферата на математиката, инженерните, природните науки се увеличава търсенето на кадри. В тази насока отново водещо е значението на професионалната подготовка.

Министърът обсъди още по време на срещата си в Разлог и другите големи предизвикателства – обхващането на всички деца от най-ранна възраст и задържането им в системата като се гарантира правото им на образование.

По-рано министър Вълчев посети Разложката професионална гимназия „Никола Стойчев“, в която се обучават ученици за нуждите на туризма в региона. За предстоящата нова учебна година ще бъде разкрита и паралелка с дуална форма на обучение. Министър Красимир Вълчев посети и кабинетите за практическа подготовка. В гимназията се обучават ученици за хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг и икономическа информатика. При дейностите по интереси половината са в областта на STEM-науките. Учениците са се насочили още и към запознаването с традиции и обичаи в клуб „Шарена черга“, към религия, философия и спорт.

Споделете

GoTop