ПРОГРАМА ФУЛБРАЙТ ПРЕДЛАГА СТИПЕНДИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧИТЕЛИ

ПРОГРАМА ФУЛБРАЙТ ПРЕДЛАГА СТИПЕНДИИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧИТЕЛИ

До 29 март 2024 г. български учители могат да кандидатстват за стипендии по програма Фулбрайт България за усъвършенстване на медийната грамотност.

Програма Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) е насочена към български учители в среден и гимназиален курс по: aнглийски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни науки/журналистика, психология, обществени науки, етика и философия. Чрез конкурс се финансират до четирима стипендианти за година, като за одобрените през 2024 г. се планира те да се обучават в рамките на 6 седмици през пролетта или есента на 2025 г. Размерът на стипендията е приблизително $23 000 на стипендиант, като тези разходи се покриват изцяло от Държавния департамент на САЩ.

Изискванията към кандидатите включват отлично владеене на английски език, което се удостоверява с резултат от тест TOEFL. Ако към момента на кандидатстване кандидатът да няма положен тест, нивото на владеене на езика се удостоверява чрез дипломи, сертификати за завършени курсове или резултати от други стандартизирани тестове. В такива случаи номинираните кандидати от България ще получат безплатен ваучер за тест TOEFL, който трябва да положат във възможно най-кратък срок.

В рамките на стипендията се осигурява настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, двупосочен билет до САЩ и здравна застраховка. Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Пълна информация е публикувана на уебсайта на Фулбрайт България – https://www.fulbright.bg/mediina-gramotnost-za-uchiteli

Споделете

GoTop