ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ БЕШЕ ПОДПИСАНА В МОН

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ БЕШЕ ПОДПИСАНА В МОН

Междуправителствена програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между България и Армения беше подписана днес от министър Красимир Вълчев и Н. Пр. г-н Армен Саргсян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България.

Подписването на Програмата за сътрудничество ще допринесе за запазването на добрите дипломатически отношения между двете страни, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката. С нея ще се ускори развитието на образователния обмен между двете държави и ще се насърчи разработването и изпълнението на съвместни научни проекти в рамките на Европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020“и Програма „Еразъм+“.

Програмата е в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителствата на България и Армения от 1994 г. Тя определя конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, както и мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни. Конкретизира се и изучаването на български и арменски език чрез дейността на български и арменски лекторати в страната-домакин и летните училища по език и култура на страната-партньор, както и начините за финансиране на договореностите.

Споделете

GoTop