ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЧКИ С ПРИНОС ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЧКИ С ПРИНОС ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Две ученички oт Националната финансово-стопанска гимназия направиха задълбочено проучване за отпадъците от опаковки в България, резултатите от което ще послужат за основа при определяне на бъдещи дейности и инициативи, свързани с проследяването на опаковките, тяхното рециклиране и повторно използване.

Единадесетокласничките Виктория Симеонова и Виктория Вунчева са на стаж в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), по-конкретно в Сдружение GS1 България по проект „Ученически практики 2“. Сдружението е представител за България на Международната организация GS1 с основна дейност разработване и поддържане на най-широко използваните стандарти за маркиране с баркод на продукти за нуждите на веригите на доставка в различни сектори в цял свят. Темата на проучването е актуална заради европейските политики във връзка със Зелената сделка и кръговата икономика и предстоящата ревизия на Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки, които в бъдеще ще трябва да подлежат на рециклиране или повторна употреба. Задачата на стажантите била да проучат, каква е ситуацията в България – има ли национална политика по темата, кои ресорни институции са ангажирани с нея, кои са опаковките, които попадат във фокуса на рециклиране, какви са правилата и местата за депозиране, какви са изискванията за отбелязване върху етикетите и др. и е изпълнена отлично.

„Крайният резултат и представената презентация надхвърлиха очакванията ни. Стажантите се справиха с поставената задача в много кратки срокове и работиха с голям ентусиазъм. Тяхното проучване ни дава много добра база и възможност да се свържем с подходящите хора, с които да обсъдим възможности за съвместно партньорство и препоръчаме подходящите стандарти за изпълнение на изискванията, свързани с управлението и контрола на отпадъците от опаковки. Екипът ни е малък и в случая помощта на такива ентусиазирани млади хора е изключително ценна за нас“, заяви Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България.

Стажантите също благодариха за възможността да придобият опит в реалната работна среда и за полученото топло посрещане в Българската търговско-промишлена палата. Заедно с тях на стаж в работодателската организация са още десет техни съученици от Националната финансово-стопанска гимназия. Те карат практика в различни дирекции – работят в Търговския регистър (https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html), участват в различни проучвания, запознават се с работа по европейски проекти и международно сътрудничество. Някои от тях дори са присъствали на дела в Арбитражния съд със съгласието на двете страни (https://www.bcci.bg/bcci-arbitration-court.html). “Директорите в направленията, в които са били на практика учениците, са много доволни. Каквито и задачи да им се поставят, се изпълняват и то успешно“, коментира Цветан Симеонов, председател на БТПП. Той препоръчва практиките да се провеждат съгласно предвиденото в проекта времетраене, но при възможност не само за по един-два часа дневно. Графикът обаче е съобразен и с учебната програма на учениците. Той отбеляза, че всички стажанти проявяват заинтересованост и ангажираност през ваканциите да използват възможността да прекарат целия ден в палатата и да се включат в дейностите ѝ.

„Целта ни е специално с тези ученически практики учениците да се запознаят с една реална работна среда, която е по-близка до тяхното профилиране. Нашите дейности са много разнообразни и свързани с неща, които за тях биха били полезни. Трябва да има все повече такива контакти между професионалните гимназии и работодателите“, коментира Маргарита Дамянова, директор на Центъра за професионално обучение към БТПП.

През тази учебна година в проекта „Ученически практики 2“ участват 13 932 ученици от общо 321 училища в цялата страна. Те имат възможност да развиват професионалните си умения в реална работна среда във фирми и предприятия с помощта на наставник и наблюдаващ учител. Учениците, преминали успешно практическото обучение, получават еднократна стипендия в размер на 372 лева. Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“, като общата им стойност 12 579 860,40 лв.

Споделете

GoTop