РАЗВИТИЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБСЪДИ МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩОСТ В ЛОВЕЧ

Всички училища трябва да бъдат иновативни, а всеки един творчески урок може да бъде наречен иновативен, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на разговора си с професионалната общост в Ловеч. По думите му именно различните методи и подходи на преподаване, взаимодействието с други институции и обмяна на практики, са същността на промяната в системата, а за подкрепата на отделните проекти и инициативи училищата могат да се възползват от възможностите на националната програма „Иновации в действие“.
Основните предизвикателства за включването на всички деца в училище и модернизацията на системата на образованието бяха акцентите в изказването на министър Красимир Вълчев в рамките на дискусията, част от платформата за граждански диалог “Европа в нашия дом”. “Промяната предполага да дадем ясен сигнал, че системата се префокусира към креативния учител, към този, който провокира учениците да бъдат активни участници в процеса”, посочи министър Вълчев, като подчерта ключовата роля на учителите.
Министър Вълчев акцентира и на необходимостта от модернизация на образователния процес, дигитализация на образованието и квалификация на учителите. Бяха представени редица изпълнени проекти и предстоящи възможности за обновяване на сградния фонд.
В следващите години ще има недостиг на специалисти във всички професии, във всички специалности. Ние сме длъжни да преструктурираме приема, посочи министър Вълчев.

Споделете

GoTop