РЕКТОРИ И МОН ИЗГОТВЯТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИ

РЕКТОРИ И МОН ИЗГОТВЯТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИ

До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища. Тя ще бъде изготвена от работна група, създадена специално за целта със заповед на министъра на образованието и науката. Нейното първо заседание се проведе днес.

В работната група влизат 10 ректори, определени от Съвета на ректорите, експерти от Министерството на образованието и науката (МОН) и председателят на Националното представителство на студентските съвети. Председател на групата е министър Николай Денков, а негови заместници – заместник-министър проф. Генка Петрова-Ташкова и председателят на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков. Сред включените ректори са и критици на идеята за създаването на университетски консорциуми – ректорите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, на Лесотехническия университет и на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София.

Работната група има за задача да изясни възможностите за обединяване на висши училища, като посочи примерни механизми и варианти; да формулира обективни критерии за обединяване; статута на обединението – правосубектност, права и задължения; управителните органи и взаимодействието между тях. От нея се очаква да определи границите на автономията на висшите училища, които ще влизат в бъдещите консорциуми, контролните механизми на държавата върху обединението, както и обхвата на взаимодействие между съставните университети и обединението по отношение на образователни, научни и други дейности.

За изпълнение на задачата председателят и членовете на работната група могат да включват и други професионалисти с необходимата експертиза.

Споделете

GoTop