РЕКТОРИТЕ ПОДКРЕПИХА ИДЕЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕНИДЖЪРСКИ ДОГОВОРИ С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕКТОРИТЕ ПОДКРЕПИХА ИДЕЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕНИДЖЪРСКИ ДОГОВОРИ С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ректорите на държавните висши учебни заведения да сключват договори за управление с министъра на образованието и науката. Това предложение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за промяна в закона за висшето образование бе подкрепено от Съвета на ректорите, чието заседание се проведе в Бургаския свободен университет.

Договорите ще съдържат показатели за изпълнението на програма, ориентирана към развитието на висшето училище.

В момента ректорите имат недостатъчно правомощия, което създава проблеми както за стратегическото управление, така и невъзможност да се провеждат политики на развитие. С договорите за управление ще се изяснят отговорностите и задълженията им, каза министър Вълчев.

Кандидатите за ректори отново ще бъдат излъчвани от Общото събрание на съответното висше училище, но след като имат договор с министъра те ще носят повече отговорности пред обществото – към използването на публичните ресурси и към репутацията на учебното заведение. С мениджърските договори ректорите няма да са зависими от колективните органи на управление, които често се противопоставят на непопулярни мерки като промяна в структурата на персонала и при закриването и разкриването на специалности.

Министърът акцентира върху необходимостта да се подготвят кадри, които ще са търсени от пазара на труда и ще се реализират успешно. Пазарът все повече цени уменията, а не дипломата, каза министърът. Трябва да подготвим хора с дигитални умения, които ще са по-адекватни да се справят с новите професии, да променяме учебните планове като ги свързваме с дигитализацията, подчерта Вълчев. Той постави акцент и върху необходимостта висшите училища да се отворят за партньорства – с общините, с бизнеса, с други научни организации.

Споделете

GoTop