Резултатите от Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ ще бъдат представени по време на годишна онлайн конференция

Резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за 2020 г. ще бъдат представени по време на онлайн конференция, която ще се проведе на 22 януари 2021 г. (петък) от 9:30 ч. Програмата е насочена към провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областта на опазването на околната среда с цел осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот в България. Линк за участие в конференцията ще намерите на уебсайта на Програмата.

Споделете

GoTop