РОДИТЕЛИ ДО МОН: ПО ОЧИТЕ НА МИТКО РАЗБИРАМЕ, ЧЕ УСИЛИЯТА ИМАТ СМИСЪЛ

РОДИТЕЛИ ДО МОН: ПО ОЧИТЕ НА МИТКО РАЗБИРАМЕ, ЧЕ УСИЛИЯТА ИМАТ СМИСЪЛ

Екип от учители в столичното 148-мо училище „Проф. д-р Любомир Милетич“ приобщава успешно деца със специални образователни потребности към училищния живот. Това става ясно от писмо на родители до Министерството на образованието и науката. Михаил и Росица Сърчелиеви изказват своята благодарност към хората, които осигуряват на техния син „подходяща атмосфера за работа, изпробват различни методи, стратегии, техники, търсят нови пътища, за да го заинтригуват и да преодоляват успешно моментите с неприемливо поведение“.

12-годишният Митко е в училището от 2018 г., когато е в първи клас. „От самото начало той се радва на изключителното внимание и старание на целия екип да осигури най-добрите условия, за да може да се чувства спокоен и да се обучава според възможностите си“, пишат родителите. И допълват, че със сина им работят логопед, психолог и ресурсен учител.

От една страна поради специфичните му потребности се налага да се обучава по индивидуална програма, но от друга той си има клас, с който прекарва междучасията, празниците и участва в извънкласните занимания. „В резултат на всеотдайната съвместна работа нашият син има подкрепяща среда, чувства се щастлив и успява все по-добре да развие потенциала си. Ако видите очите му сутрин, когато тръгва за училище, ще разберете, че всички усилия имат смисъл и си заслужават“, пишат Михаил и Росица Сърчелиеви.

Споделете

GoTop