С 1 900 200 ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 602 УЧИЛИЩА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

С 1 900 200 ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 602 УЧИЛИЩА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

С 1 900 200 лева ще бъдат финансирани 602 училища, кандидатствали с проекти по Националната програма „Иновации в действие.

Според регламента на програмата всяко иновативно училище имаше възможност да сключва договори за партньорство с друго иновативно училище и с училище, което не е включено в Списъка на иновативните училища. В резултат на това се споделят и популяризират множество добри иновации като партньорите посещават взаимно друго училище и представят своите методи на преподаване. 1 113 000 лв. ще получат 300 иновативни училища, 780 000 лв. – 300 други училища, които не са в Списъка на иновативните, и 7 200 лв. са за българските средни училища в Прага и Братислава.

За първи път от съществуването на програмата се отпускат 50 000 лева за организиране на форуми за иновации – конференции, методически срещи, дискусии, уъркшоп за иновации в образованието, организирани на регионален и тематичен принцип. Предвижда се в тях да бъдат включени не по-малко от 1200 участници – учители и ученици, както и представители на висшите училища и научните институти.

Споделете

GoTop