С 50 МЛН. ЛЕВА РЕМОНТИРАТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

С 50 МЛН. ЛЕВА РЕМОНТИРАТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Правителството отпусна 50 млн. лв. за ремонти в детски градини и училища. Средствата ще бъдат използвани приоритетно за поправки на покриви и за енергоспестяващи мерки. Постъпилите в Министерството на образованието и науката (МОН) множество и разнородни заявки за ремонтни дейности са степенувани по спешност. При равни други условия се дава предимство на средищни, обединени училища и такива с по-голям брой ученици.

Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната – 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са обектите в област Варна. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от всякакъв характер – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на дограми и др.

Целта е учебните сгради да бъдат предпазени от рушене и да се осигурят подходящи здравословни условия за учениците и учителите през предстоящия есенно-зимен сезон. Очаква се след ремонтите да намалеят и енергийните разходи на образователните институции.

Половината от необходимите средства ще се предоставят авансово, а остатъкът – на базата на фактически извършени разходи. МОН ще контролира изпълнението и приключването на ремонтните дейности.

Споделете

GoTop