С НАД 4,8 МЛН. ЛВ. СЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЕТО В ПЕТ ДУХОВНИ УЧИЛИЩА

С НАД 4,8 МЛН. ЛВ. СЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЕТО В ПЕТ ДУХОВНИ УЧИЛИЩА

С 4 837 760 лв. ще се финансират петте духовните училища в системата на предучилищното и училищното образование, реши правителството.

Духовното училище в Момчилград ще получи 1 408 528 лв., Духовното училище в Русе – 441 500 лв., Духовното училище „Нювваб“ в Шумен – 870 579 лв., Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ – 1 378 155 лв., а Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“ – 738 998 лв.

Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.

Споделете

GoTop