С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИКЛЮЧИ ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“

С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИКЛЮЧИ ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“

За първи път тази година се проведе Национално състезание „Практични финанси“, като част от Календара на олимпиадите и състезанията на Министерството на образованието и науката.

448 младежи в гимназиален етап от цялата страна взеха участие в първия етап на състезанието. На 10 и 11 април 80-те участници с най-високи резултати от първия кръг успяха да премерят сили в областта на предприемачеството. Вторият етап се проведе изцяло в електронна среда, като за определяне на индивидуалните победители участниците решаваха интерактивен тест с фиксирана продължителност на времето за въвеждане на отговор. Работиха и върху казус в смесени екипи и имаха за задача да влязат в ролята на стажанти към Министерството на финансите и да изследват поведението на уязвимите групи, като предложат комуникационна кампания, насочена към развиване на финансовата им грамотност и повишаване на интереса и ангажираността им към темата.

Тримата победители в надпреварата получиха грамоти и едногодишна стипендия от Министерството на образованието и науката в размер на 135 лв. месечно по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби . Първите три екипа, отличени в отборното класиране, получиха грамота и предметна награда за всеки от членовете на отбора.

Националното състезание „Практични финанси“ обединява дългогодишните усилия на Министерството на образованието и науката и Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с представители на бизнеса, за насърчаване на предприемаческото образование в страната и за развиване на финансовата грамотност.

Споделете

GoTop