С ТРИ НОВИ НАУЧНИ КОНКУРСА ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

С ТРИ НОВИ НАУЧНИ КОНКУРСА ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

С три нови научни конкурса на Фонд „Научни изследвания“/ФНИ/ България ще привлича перспективни международни учени, ще финансира фундаментални научни изследвания и ще подкрепя млади български изследователи.

Конкурсът по Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ е с бюджет 880 000 лв. и цели да привлече в български проекти учени с международно признати резултати.

„Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ е аналог на Европейската програма „Мария Склодовска Кюри“. Научните области, в които ще бъдат разглеждани проектни предложения са обществени и хуманитарни науки, икономически науки, информатика и инженерни науки; околна среда и науки за земята, науки за живота, математика и физика.

Конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания е с общ бюджет от 10 млн. лв., а конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г. с общ бюджет от 800 000 лв. По тях могат да кандидатстват изследователи учени и организации с проекти в областите – математика и информатика, медицина, науки за земята, обществени, технически, физически, химически и хуманитарни науки.

Новото в тазгодишната сесия на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания е, че максималната сума за всеки проект със срок на изпълнение до 36 месеца е до 120 000 лв.

Допълнително ще може да се кандидатства за финансиране до 50 000 лв. за научна апаратура. По този начин общата максимална сума за проект, при изпълнение на условията на процедурата ще достигне 170 000 лв.

За фундаментални изследвания на млади учени максималният размер на финансиране ще е 30 000 лв., за всеки проект ще е с продължителност до 24 месеца.

Повече информация ще откриете на https://fni.bg

Споделете

GoTop