СЕДЕМ БАНКИ ОТПУСКАТ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ

Студенти и докторанти могат да кандидатстват за кредити в седем банки в България. Това са:„Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Българо – американска кредитна банка” АД и „Инвестбанк” АД.

От началото на Програмата за студентско кредитиране през 2010 година до момента са сключени 20 669 кредити за общо 138 368 350 лева.

Законът за студентското кредитиране дава възможност държавата да погасява задължението на кредитополучателите при раждане или осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичане на гратисния период, при смърт или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата. За 9 години държавата е опростила задълженията на 137 кредитополучатели, които имат второ или следващо дете в размер на 872 568 лв. и на 11 други, поради трайна неработоспособност в размер на 75 901 лв.

Споделете

GoTop