СМЕСЕНАТА БЪЛГАРО-ИНДИЙСКА КОМИСИЯ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ОБСЪДИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОВИ СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

СМЕСЕНАТА БЪЛГАРО-ИНДИЙСКА КОМИСИЯ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ОБСЪДИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОВИ СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

Разработване на нови двустранни научни проекти, обмен на знания и опит, съвместни публикации и създаване на научноизследователски школи бяха обсъдени по време на деветото заседание на Смесената българо–индийска комисия за наука и технологии, което се проведе в София. Младите учени от двете страни ще могат да се възползват от участие в научни конференции, симпозиуми, летни училища и др., които ще помогнат за тяхната дейност и кариерно им развитие. Предвижда се в новата Програма за сътрудничество да бъде в областта и на информационните и комуникационни технологии, хранителни и биотехнологии, космическите изследвания. Планира се и сътрудничество в областта на фармацията, традиционната медицина и обществените науки. В новата Програма за сътрудничество за периода 2018-2021 година, която предстои да бъде одобрена през септември, се запазва ролята на фонд “Научни изследвания“, който ще продължи да организира двустранни конкурси за създаване на партньорства между учени от български и индийски изследователски институции, университети и научни центрове. До края на тази година ще бъде обявен нов конкурс за двустранни проекти между България и Индия. По думите на заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов отношенията между България и Индия винаги са били основани на споделени ценности, традиционно приятелство, взаимноизгодно сътрудничество и партньорство. Посланикът на Индия г-жа Пуджа Капур от своя страна изрази очакването си за обещаващо бъдещо сътрудничество в областите с иновативен потенциал.

Споделете

GoTop