СОФИЯ И ПРАГА РАЗШИРЯВАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ

СОФИЯ И ПРАГА РАЗШИРЯВАТ ОБМЕНА НА СТУДЕНТИ

Необходимо е разширяване на обмена на студенти по образователните програми и на сътрудничеството между висшите училища в България и Чешката република. Около това се обединиха по време на срещата си в Прага министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов и неговият чешки колега проф. д-р Владимир Балаш, министър на образованието, младежта и спорта. Тема на разговора бе предстоящото подписване на ново Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и науката между двете страни. Министрите споделиха вижданията си за състоянието и перспективите на образованието в България и Чехия и за ролята на министерствата на образованието.

Проф. д-р Пенов и чешкият му колега констатираха, че и в двете страни образованието се изправя пред сходни проблеми, свързани с финансирането и подбора на кадри за образованието. Те подчертаха значението на достойното заплащане на учителите за качеството и резултатността на работата на училищата.

Признаване и хармонизиране на дипломите за средно образование, както и запазване на лектората по български език в Карловия университет в Прага бяха други теми, обсъдени от министрите. България и Чешката република си сътрудничат чрез обмен на студенти, докторанти, научни и педагогически работници за учебни и професионални стажове, подкрепят лектори по чешки език и по литература в София и в Прага. Във Философския факултет на Карловия университет в Прага има катедра „Южнославянски и балканистични изследвания“ с лектор по български език от академичната 2019/2020 г. до момента. Български език като основен предмет се преподава в специалност „Южнославянски изследвания“, с профил „Българистика“ и като избираема дисциплина в други факултети.

Българистиката в Карловия университет е с повече от 100-годишна традиция, като преподаването на български език започва през 1916 г.

Споделете

GoTop