СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ДВА ШВЕЙЦАРСКИ ИНСТИТУТА

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ДВА ШВЕЙЦАРСКИ ИНСТИТУТА

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) ще си партнира с Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих и с Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана за развитието на научните изследвания в IT сектора в България. Това прие днес Народното събрание със Закона за ратифициране на Споразумението за сътрудничеството между чуждестранните институти, висшето училище и българското правителство.

Документът дава възможност Институтът за научни изследвания в IT сектора към СУ да получи наставничество за развитието си. Очаква се професори и научноизследователски състав от швейцарските научни организации да се включват в учебния процес. Двата института работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики за обучението на докторанти, за кариерно развитие и за хабилитация.

Партньорството ще бъде развито и чрез извършване на приложни научни изследвания и създаване на иновации в IT сектора с висока добавена стойност за българската икономика. Дейностите ще се обезпечат от държавния бюджет по линия на Националната пътна карта за научна инфраструктура. До края на 2030 г. са предвидени 166 541 000 лв.

Споделете

GoTop