СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ И ПРЕЗ 2024 Г.

СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ И ПРЕЗ 2024 Г.

Детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 г. заради закъснялото приемане на бюджета, ще могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 година. Това предвижда промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството.

От началото на 2025 г. финансирането на работните места за образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя вече ще получават само институциите, в които има реално назначен персонал на някоя от тези длъжности към 1 януари на текущата година.

Споделете

GoTop