СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА БИО-БАЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА БИО-БАЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ

„За първи път реализирахме мащабни инвестиции през пътната карта за научна инфраструктура и националните научни програми, опитваме се действително да изведем цялата верига на знанието – от предучилищно и училищно образование до научните изследвания“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на полагане на символична първа копка за изграждането на научноизследователски комплекс към Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.
Тя посочи, че за да живеем в екологично чиста страна и да водим здравословен начин на живот зависи преди всичко от света на биологията, земеделието, растениевъдството, но най-вече от изграждането на цялостен облик на една нова биоикономика. Според нея със създаването на научноизследователския комплекс градът има реален шанс да се превърне в регионален научноизследователски хъб за биоикономика.
Зам.-министър Ангелиева подчерта, че за развитието на науката и иновациите трябва да се търси обединение и партньорство в политическия спектър, местната власт и бизнеса. Плодовете от инвестициите в науката винаги идват доста по-късно и не зависят от работата на един управленски мандат, но без иновации и раждането на нови продукти бизнесът ни трудно ще се конкурира в глобалния пазар, каза още тя и припомни, че благодарение на усилената работа на правителството многократно бяха увеличени средствата в областта на науката чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Реализацията на центъра се осъществява по проект „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“. Тя включва изграждане на нова сграда и закупуване на високотехнологично оборудване. Комплексът ще има административен корпус с офиси, семинарни зали и лаборатории с прилежащи специализирани помещения, както и две високотехнологични оранжерии. Основната цел е налагането му като водещ в областта на растителните науки както в България, така и на световно ниво. Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 юли 2023 г, а стойността на проекта е 29 998 861 лв. Средствата са по процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020” и са осигурени от приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Споделете

GoTop