СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Промени в законите за предучилищното и училищното образование и за здравето, свързани с ранното детско развитие и необходимата подкрепа за детето и за семейството, както и в наредбите за функциониране на яслите. Това са част от задачите пред Междуведомствена работна група, в която участват представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Първото ѝ заседание бе открито от нейния председател – министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, а в дискусиите участваха министър Иванка Шалапатова и министър Христо Хинков. В работната група са включени още заместник-министри, представители на висши училища, родителски асоциации и др.

„Необходимо е създаване на цялостна система за образование и грижа в ранна детска възраст, както и изготвяне на стандарт за ранното детско развитие“, подчерта министър Цоков. По думите му най-добрият механизъм за решаване на този проблем е извеждането му на междуинституционално и национално ниво. „Всички ние сме заинтересовани какво и как да направим, за да подкрепим и развием в личностен план децата още от най-ранна детска възраст“, каза министър Цоков. Той постави и въпроса за необходим нов тип квалификация на работещите в яслите – да притежават не само умения за медицински грижи, но и педагогически, за да взаимодействат така с децата, че да подпомогнат тяхното личностно развитие от най-рана възраст.

Министър Шалапатова акцентира, че при всички мерки и промени, които ще се изготвят, е важно да се гарантират правата на децата, като се включат активно всички заинтересовани страни – на родителите и работещите в институциите. По думите й каквато и стратегия да се изготви, е необходимо да има обществен консенсус по темата.

Според здравния министър проф. Хинков е важно хората да бъдат научени да работят заедно и промените да се осъществят така че да се гарантира устойчивост в модела.

Председателят на комисията по образование и наука в Народното събрание Красимир Вълчев акцентира върху необходимостта от промени в ЗПУО по отношение на ранното детско развитие и както и въвеждане на ефективна квалификация, свързана със здравни, социални грижи и педагогически знания на хората, които се грижат за децата от малки, защото там има недостиг на кадри. В работата на експертите се включи и народният представител Елисавета Белобрадова, която е ангажирана активно с промени в ранната детска грижа.

Споделете

GoTop