СТАРТИРА ОБНОВЯВАНЕТО НА ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В РУСЕ

СТАРТИРА ОБНОВЯВАНЕТО НА ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В РУСЕ

Стартира обновяването и модернизацията на три държавни професионални гимназии в Русе със символична „първа копка“ в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“. С нея се дава началото на ремонтните дейности в три училища – Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

Изпълнението на дейностите е по договор на стойност 2 334 426,00 лв., сключен по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“, по който МОН е бенефициент.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

На тържеството присъстваха директорите на трите професионални гимназии, представители на строителната фирма-изпълнител, на строителния надзор и заместник-областният управител на Русе Валентин Колев, който подчерта, че реализирането на проекта е поредното доказателство за поставянето на образованието на подрастващото поколение като един от основните приоритети на държавната политика.

Според проекта в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия се предвижда цялостно обновяване на корпуси А, Б и Д, включващо изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната, електро и ВиК инсталации, основен ремонт на покривите, цялостен вътрешен ремонт на сградите – саниране на стаи и коридори, подмяна на врати и настилки, поставяне на нови осветителни тела, изграждане на пожароизвестителна инсталация. Ще се поднови изцяло физкултурният салон, ще бъдат създадени условия за хора с увреждания, на всеки етаж ще се обособят адаптирани санитарни възли. В ремонта се включва и преасфалтиране на спортната площадка, подмяна на оградата и оборудване и обзавеждане на модерна мултифункционална зала с капацитет от 400 души.

Строителните и ремонтни дейности в Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ предвиждат цялостно обновяване на учебния корпус и физкултурния салон, включващо фасадна реставрация, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната, електро и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата – саниране на стаи и коридори, подмяна на врати и настилки. Ще се обнови и дворното място като се положи настилка за спортни площадки за 3 вида спорт, изгради се осветление и се поставят огради. По проекта се предвижда и доставка на модерно обзавеждане, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

В третото училище – Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ ще бъде обновен цялостно учебният корпус. Това включва фасадна реставрация и подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация, топлоизолация на тавани, частичен ремонт на електро и ВиК инсталации, нови осветителни тела, частичен ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата, изграждане на мълниезащитна система и пожароизвестителна инсталаци, подобряване на прилежащото дворно пространство чрез изпълнение на ажурна ограда. Ще бъдат изградени места за достъп на хора с увреждания и две игрища – едно за мини футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт.

Споделете

GoTop