СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСА ЗА ДИГИТАЛНИ НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Учители – дигитални новатори в образованието ще бъдат отличени в четири категории – за иновативен подход в преподаването, най-добре посрещната учебна програма, използвани технологични иновации при преподаването и умножаване на иновативните практики.

Това ще стане в рамките на конкурса „Дигитални новатори в образованието“, който цели да отличи и насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение.

В надпреварата могат да участват всички учители, които преподават на ученици от 1-ви до 12-ти клас по учебни дисциплини, включени в учебните програми на Министерството на образованието и науката.

Всеки преподавател може да бъде номиниран или да се самономинира в една или повече категории.

Регистрацията за участие в конкурса ще започне веднага след обявяване края на извънредното положение. Дотогава учителите могат да подготвят материалите, с които ще кандидатстват.

В категория иновативен подход за преподаване ще се оценява интерактивността при преподаването и използването на специални средства като видео клипове, игри, викторини.

В категорията за най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители ще се търси балансът между преподаване, методи на оценяване и степента на усвояване на материала от учениците, както и иновативния подход в индивидуалната работа с учениците.

В категорията за технологични иновации ще бъдат отличени преподаватели, които прилагат ИКТ в цялостния обучителен процес и имат принос за приобщаване на дигиталните технологии на семействата на учениците.

Последната категория е за т.нар. „мултиплициране на иновативните учебни решения“, или с други думи успешните практики на педагога следва да са многократно използвани от други учители и училища.

В подкрепа към кандидатурите ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители в социалните мрежи Facebook, LinkedIn, както и в учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.

Конкурсът „Дигитални новатори в образованието“ се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Конкурсът се организира от Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/.

Допълнително ще бъде предоставена информация с подробности за кандидатстването и наградите, осигурени от фирми, членове на БАИТ. Подробна информация за конкурса може да бъде намерена на www.bait.bg.

Споделете

GoTop