СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ ПРОГРАМИ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 г.

Министерството на образованието и науката заедно с Министерството на културата, на вътрешните работи и на правосъдието подписаха споразумения за програмите от новия период за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. На подписването, което отбеляза и 10 години от началото на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България присъстваха заместник министър-председателят Томислав Дончев, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб.

С подписването страната ни на практика става първата държава, която поставя началото на новия програмен период за проекти, финансирани по двата механизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират дейности и проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на бедността. Министерството на образованието и науката ще отговаря за управлението на програмата „Местно управление, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с бюджет 41 176 471 евро.

„С подкрепата на Финансовия механизъм за периода 2009-2014 изградихме младежки центрове, които се превърнаха в основен притегателен център за младите хора в страната. Уверени сме, че постигнатото до момента ще бъде успешно надградено и развито през новия програмен период. Надяваме се, че изпълнението на новата програма ще има значителен принос за развитието на двустранните взаимоотношения и ще подпомогне изграждането на нови модели за намаляване на социалното и икономическо неравенство“, каза в приветствието си заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

От българска страна споразуменията бяха подписани от Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено за двата механизма и директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет.

„Двата финансови инструмента направиха възможни почти 1000 проекта в области от ключово значение за цялото общество. Успяхме да фокусираме средствата във важни инициативи, където има недостатъчно финансиране от кохезионната политика. Имаме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори. 230 от реализираните проекти са резултат от съвместна работа и съм уверен, че има още какво да учим.“, акцентира вицепремиерът Томислав Дончев.

„България е първата от 15-те държави бенефициенти, която ще подпише всичките си програми“, заяви държавният секретар на Норвегия Ингвилд Стуб и отбеляза, че „Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия са важен и видим инструмент за намаляване на икономическите и социални различия. Те са и огромен успех, тъй като създават работни места, помагат за социалното включване и укрепване на партньорството между държавите“.

Споделете

GoTop