ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е МОДЕРЕН НАЧИН ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е МОДЕРЕН НАЧИН ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

„Дигитализацията продължава. Това е начин, способ да постигнем по-добри резултати, да е по-полезно за учениците и най-вече съдържанието да бъде представено по модерен начин, който да гарантира усвояване на ключови компетентности“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Център по природни науки, съчетаващ нестандартни интериорни решения и смесена реалност, в 134-то СУ „Димчо Дебелянов”. Тя определи развитието на природните науки, информатиката и технологиите като много важни за учениците, защото всички тези дейности са свързани и с творчество. Те предполагат начин на мислене, разбиране, виждане на процесите като глобални такива, а това спомага да се създават мислещи ученици.

По думите на заместник-министъра приемът е логично да бъде ориентиран към професионалното образование и то към специалности, които са свързани с технологии – специалности в областта на информационните технологии, в областта на автомобилостроенето и машиностроенето.

„Наистина очакваме приемът да бъде ориентиран в направление природни науки, в направление технологии и във всичко, което е свързано със софтуерните и хардуерните науки“, каза инж. Михайлова и подчерта, че за професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда, и защитените професии ще има допълнителни стипендии за учениците, избрали да се обучават в тях.

Целта е всичките знания да бъдат обвързани с реалностите в живота и с по-добрата реализация на учениците. Да не се учи само академично, а да се наблегне на приложимостта на знанието. Това всъщност е водещо за всяка образователна система. А в центровете по природни науки това се случва най-успешно.

Според директора на училище „Димчо Дебелянов“ Весела Палдъмова в този център учителят ще може в пълнота да разгърне ролята си, която освен качества на преподавател и възпитател, изисква ораторска дарба, артистичен талант и умение да се държи „диригентската палка”.

Споделете

GoTop