ТАНЯ МИХАЙЛОВА: В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ

Трябва да се съсредоточим върху развиване на умения у учениците в професионалното образование, за да могат да се реализират във всяка една сфера, която изберат. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Тя бе организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение, която е представител за България на европейската мрежа за обмен на опит в тази област. По думите на заместник-министъра усилията на всички партньори са насочени към това професионалното образование да се развива, да бъде по-гъвкаво и по-адаптивно, за което ще помогнат направените промени в законодателството. Таня Михайлова отбеляза като положителен факт и това, че преди 10 години у нас е приета системата за кредити. Тя очаква занапред партньорството между различните институции и организации да се развива в посока оценяването на дадените умения и реализацията на получилите професионално образование. По време на форума бяха представени българските достижения и идеи за модернизиране на професионалното образование, добри практики в кариерното ориентиране и консултиране в дигитална среда.

Споделете

GoTop