ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЕЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЕЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Повече специалности от земеделския сектор да бъдат включени в професионалното и в дуалното обучение, за да се преодолеят предизвикателствата пред пазара на работна ръка в аграрния сектор. Това обсъдиха на работна среща заместник-министрите на образованието и науката и на земеделието д-р Мария Гайдарова и Георги Събев. Коментирани бяха и вариантите за разширяване на подготовката на аграрни специалисти както чрез Закона за професионалното образование и обучение, така и чрез разширяване на обучението чрез практика в този сектор.

Министерството на образованието и науката определи 28 професионални гимназии като центрове за върхови постижения, сред тях има три гимназии от сектора на земеделието, напомни г-жа Гайдарова. В контекста на подготовката на аграрни специалисти бяха обсъдени и т.нар. защитени професии. На следващо заседание на междуведомствената работна група експерти от МОН ще представят политиките и проектите, по които работят и които дават възможности и на земеделските производители да подобряват квалификацията на кадрите си. Целта е да се популяризира възможността за валидиране на умения, включително и за част от професия, свързана със земеделието.

На среща в Министерството на земеделието през месец ноември миналата година браншът обърна внимание върху проблема с образованието и обучението на кадри. Тогава бяха дискутирани предизвикателствата пред сектора за създаване и задържане на работна ръка, както и бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи и междуинституционално сътрудничество. Министерството на образованието и науката също ще окаже съдействие по темата, което ще е от полза както за младите хора у нас, така и за земеделските производители.

Споделете

GoTop