ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВЪВЕЖДАТ СЪВМЕСТНО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВЪВЕЖДАТ СЪВМЕСТНО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново съвместно с Техническия университет – София и бизнеса разработват ново учебно съдържание и въвеждане на учебни предмети в областите: „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“. Дейностите се финансират по проект на МОН и целят внедряване на повече иновации в българското образование. Първите резултати по него бяха представени днес пред министър Галин Цоков в присъствието на ученици, студенти, преподаватели и ИТ компании.

„Можем да изградим успешно образование само, когато имаме активна екосистема, която дава връзката от предучилищното до висшето образование в тясна координация с бизнеса и нуждите на пазара на труда“, каза проф. Цоков. По думите му същината на този проект е както да се осигурят по-добре подготвени кадри за бизнеса, така и експериментиране на нови практики в образователната система, които могат да се използват за основа и на трансформация и внедряване на повече места в страната. Той акцентира, че в рамките на проекта се разгръща още една иновация, която е важна за цялата система – индивидуален подход с работа в по-малки групи с учениците, за да се развиват силните им страни и талантите, които имат. „Това е бъдещият модел за развитие на иновативните училища, но и бъдещето за цялата система, защото пред нас стои основаната задача да направим образованието по-иновативно и по-приложимо“, подчерта министърът.

Проф. Цоков поздрави всички училища, които развиват съвместни проекти с университети. „Вие създавате устойчив модел на иновативно обучение, който трябва да се пренесе и към други сфери. Това ще помогне и за промяна както на средното, така и на висшето образование“, каза още той. Галин Цоков съобщи, че се работи и по допълнителни възможности за насърчаване на съвместни проекти между гимназии и висши училища.

Ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов подчерта, че висшето училище винаги се е старало да задава стандартите в своята област, а връзката с бизнеса е една от най-важните предпоставки за по-добри учебни програми и успешна реализация на кадрите им. Той сподели и опита на университета в развитието на нови специалности и тясната връзка със средното обучение. В системата на Техническия университет функционират две училища, а сред гост лекторите често са и представители на успешни компании от сектора. „Виждаме, че нашият опит се мултиплицира на други места, което е показателно за всичко, което постигаме“, каза проф. Кралов.

Със заповед на министъра на образованието и науката след подписано споразумение за сътрудничество от 01.12.2020 г. между Техническия университет-София (ТУ-София) и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“(ПМГ„Васил Друмев“), гр. Велико Търново, е възложено изпълнението на иновативна задача със следния предмет: Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново да разработи ново учебно съдържание с въвеждане на нови учебни предмети в областите: „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“ чрез работа в образователно обединение с ТУ-София и местния бизнес, свързан с информационните и комуникационните технологии на местно и национално ниво. Иновативната задача се изпълнява от учебната 2021/2022 година с 52 ученици от VIII клас, от учебната 2022/2023 година ‒ с 52 ученици от IX клас, a от учебната 2023/2024 година ‒ с 52 ученици от X клас.

Споделете

GoTop