ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Три професионални гимназии в област Велико Търново ще бъдат изцяло обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Това са Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ и Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново, и Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ в Горна Оряховица. Общата стойност на сключения договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е 4 292 665 лв. и се изпълнява по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Началото на ремонтните дейности бе дадено с церемония „Първа копка“, която се проведе в двора на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново. Събитието бе открито от директора на училището д-р Евгения Илиева, която посочи, че това е една прекрасна възможност гимназиите да обновят и модернизират образователната си среда, и да подобрят възможностите за обучение.

В ПГСАГ „Ангел Попов“ ще се извърши цялостен ремонт на покрива на театралния салон и частичен ремонт на покрива на учебната сграда, ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност. Предвиден е и вътрешен ремонт на учебните, санитарните, общите и административните помещения, частична подмяна на дограма, изграждане на нови сградни инсталации – ОВК, ВиК и Електрическа и др.

В ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се предвижда цялостно обновяване на учебния корпус, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на електро и ВиК инсталации, частичен ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез изграждане на асансьор и адаптиран санитарен възел на всеки етаж.

В Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Горна Оряховица също ще се обнови учебният корпус, предвиждат се фасадна реставрация, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолация на тавани, основен ремонт на покрива и на електро и ВиК инсталации. На спортната площадка ще се обособят две игрища – едно за мини футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт с оборудване за съответните видове спорт.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”.

Споделете

GoTop