ТРИ УЧЕНИЧЕСКИ БАЗИ СТАВАТ РЕГИОНАЛНИ STEM ЦЕНТРОВЕ

ТРИ УЧЕНИЧЕСКИ БАЗИ СТАВАТ РЕГИОНАЛНИ STEM ЦЕНТРОВЕ

Един Национален и три регионални STEM центъра ще бъдат изградени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Регионалните STEM центрове ще се намират в съществуващи ученически бази в селата Ковачевци и Ястребино и в град Хисаря.
Процедурата за изпълнение на инвестицията беше открита миналата седмица, а крайният срок за кандидатстване е 13 февруари 2023 г.
Националният STEM център в София ще бъде основното звено за професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на Центъра ще бъде да подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти.
В допълнение, към Националния STEM Център ще се създадат трите регионални STEM центъра. В тях ще има условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители. В регионалните центрове ще се провежда и подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и др.
Повече информация можете да намерите тук.

Споделете

GoTop