ТРИМА ДИРЕКТОРИ С НАГРАДА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЗА ПРИНОС КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО

ТРИМА ДИРЕКТОРИ С НАГРАДА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЗА ПРИНОС КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО

Трима директори са носители на тазгодишната награда „Св. Иван Рилски“ за принос към образованието. Това са Жулиета Петкова от Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна, Пенка Калина-Колева от Начално училище „Любен Каравелов“ в Нова Загора и Теодора Сулева от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол.

За шестнадесети път Министерството на образованието и науката отличи ръководители на училища за високи резултати в деня на светите братя Кирил и Методий 11 май. По традиция церемонията се състоя в Рилския манастир.

„Пазете завета на Св. Иван Рилски, който казва да бъдем единомислещи, да бъдем единни и да живеем в мир. А онзи, който иска да бъде по-високо от вас, следва да бъде слуга на всички.“ С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова връчи грамотите на директорите. Те получиха също икони на св. Иван Рилски, осветени в храма на Рилския манастир, и парични награди по 1000 лева.

Отличените директори имат дългогодишен опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти и имат принос за развитието не само на своите училища, а на българското образование като цяло. Всички наградени подчертаха, че призът е признание не само за техните усилия, но и за труда на учителските екипи, които те ръководят.

В условията на пандемията от COVID-19 под ръководството на Жулиета Петкова екипът й организира обучение от разстояние в електронна среда за децата с нарушено зрение. За тях учителите заснемат клипове, в които по атрактивен начин поднасят учебното съдържание по различните предмети. За учениците с тотална слепота са разработени релефни изображения, тактилни карти и тестове на брайл.

Пенка Калина-Колева е директор на средищно училище. Под нейно ръководство в качеството й на учител и на директор учениците се ангажират с екологична и природозащитна дейност. Калина-Колева има множество публикации, свързани с образованието, гражданското, екологичното и нравственото възпитание. Учителите в нейния колектив са автори на електронни образователни ресурси. В училището ученици и учители постоянно повишават дигиталните си компетентности.

Директорът на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол Теодора Сулева има съществен принос за осъвременяване и поддържане на материално-техническата база, за изработване и реализиране на стратегии и програми за иновативно развитие на училището. Нейният екип участва в много национални програми и проекти. Сулева създава благоприятни и иновативни условия за учене и работа, а екипът и въвежда съвременни методи на преподаване.

За наградата бяха номинирани 26 директори на образователни институции от цялата страна. Работна група в МОН избра победителите по критерии, които включват креативност при обучението от разстояние в електронна среда, целенасочено създаване на среда и условия за повишаване на дигиталните компетентности на учениците и учителите, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание и на електронно обучение, прилагане на електронни форми на управление и взаимодействие. Оценява се също приносът за създаване на култура за развитие и прилагане на образователни иновации, както и на условия за сътрудничество и ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в образователния процес. Наградата се дава за последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Отчитат се също доказани високи резултати в образователния процес – призови места на ученици и учители в национални и международни състезания и олимпиади.

Споделете

GoTop