УЧЕНИЦИ ОТ 34 ТЕХНИЧЕСКИ ГИМНАЗИИ УЧАСТВАХА В СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

УЧЕНИЦИ ОТ 34 ТЕХНИЧЕСКИ ГИМНАЗИИ УЧАСТВАХА В СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

Участието в интердисциплинарни състезания провокира мисленето на учениците и подтиква към решаване на проблемни ситуации. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към участниците в 20-ото национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, което се проведе в Горна Оряховица. В него участваха 65 ученици от 34 професионални технически гимназии в 19 области на страната. По думите и полезното в това състезание е, че помага за прилагането на знанията и развитието на ключовите компетентности чрез връзките между различните технически дисциплини, които дават комплексно решение на конкретен казус.

На първо място за втора година в индивидуалното класиране е Андраник Мелконян от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов“ в София, втори е неговият съученик Стефан Василев, а на трето място е Христин Гатев от Професионална гимназия по механоелектротехника в Троян.

В отборното класиране първи са учениците от „М. В. Ломоносов“, втори – учениците от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас, а трето място заеха учениците от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево.

Изпитът включваше решаване на тест с 40 задачи в областта на техническото чертане, материалознание, техническа механика, машинни елементи, информатика и електротехника. Практическата част включваше две приложни задачи – щриховане на сглобен възел и скица на детайл от сборен чертеж.

Традиционно съревнованието се проведе в ПТГ „Васил Левски“ в Горна Оряховица в присъствието на учители, представители на техническите университети и бизнеса. То е започнало първоначално като регионално състезание по инициатива на фондация „Милен Григоров“, но с подкрепата на бизнеса, университетите и МОН става национално.

По време на състезанието пред учениците бяха представени презентации за възможностите за обучение в техническите университети в Русе, Варна, Габрово и София. Обсъдени бяха въпроси, свързани с новите учебни планове и свободата на всяка гимназия да обучава учениците по съответните специалности освен в задължителната, и в разширената подготовка.

Споделете

GoTop