УЧЕНИЦИ ОТ БЛАГОЕВГРАД И ЧЕЛОПЕЧ СТАНАХА ПЪРВЕНЦИ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ БЛАГОЕВГРАД И ЧЕЛОПЕЧ СТАНАХА ПЪРВЕНЦИ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Седмокласниците от III ОУ „Димитър Талев” в Благоевград станаха победители в първа възрастова група V-VII клас в XVIII Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе тази събота и неделя в Търговище. На второ място се класираха ученици от ОУ „Братя Миладинови” гр. Сливен, а на трето място – ученици от ОУ „Иван Хаджийски” гр. Троян и ОУ „Св. Ив. Рилски” гр. Перник.

Във втора възрастова група VIII-XII клас на първо място са ученици от Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение (ЧПГЧО) „Челопеч” в гр. Челопеч. На второ място е проект „В царството на водните лилии” на ОДК гр. Силистра. На трето място са проект на ПМГ „Константин Величков” гр. Пазарджик и проект „Мобилна лаборатория „Химията е магия” на ОДК гр. Силистра.

Състезанието включваше изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Целта му е да се осигури възможност на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.

Същинската част от състезанието се проведе събота и неделя в Първо СУ „Св. Седмочисленици”. В двете възрастови групи – V-VII клас и VIII – XII клас, в два кръга по график бяха представени 52 проекта, подготвени от 95 ученици под ръководството на техните учители. В първия кръг участниците представиха разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба), а във втория кръг проектите бяха представени и защитавани публично. Учениците бяха оценявани от Национална комисия с председател проф. д-р Пламен Митов, като получената оценка може да послужи за прием във висши училища при решение на съответните университети.

В Националното състезание взеха участие ученици от 22 области в страната. Организатори са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в Търговище.

Споделете

GoTop