УЧЕНИЦИ ПРАВЯТ СКУЛПТУРИ ОТ НЕПОТРЕБНИ АВТОЧАСТИ

УЧЕНИЦИ ПРАВЯТ СКУЛПТУРИ ОТ НЕПОТРЕБНИ АВТОЧАСТИ

Минискулптури от непотребни автомобилни части представиха ученици, включени в проекта „Твоят час“, на 50-годишния юбилей на професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ в Пловдив. На тържеството имаше състезания по майсторско кормуване и демонстрации в учебните работилници.

323 ученици са заети по проекта, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование аз интелигентен растеж“. 14 групи са по обучителни затруднения. Заниманията в тях помагат на учениците да се представят по-добре на държавните зрелостни изпити и на квалификационните изпити, защото освен консултациите имат допълнителна възможност да преодолеят трудностите при обучението.

Други 14 групи предлагат занимания по интереси – Български език и литература, Английски и Руски език, История, Математика, География, Биология, Информационни технологии. Има групи по теория и практика на професията, по предприемачество, по физическо възпитание и спорт.

Споделете

GoTop