УЧЕНИЦИ ПРОЕКТИРАХА МОБИЛНА МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

УЧЕНИЦИ ПРОЕКТИРАХА МОБИЛНА МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Проект за подвижна медицинска лаборатория са разработили ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в Суворово. Училищен автобус, който не се използва за транспорт в момента, е оборудван с уреди за провеждане на профилактични прегледи – апарат за кръвно налягане, термометър, кантар и др., както и оксиметър, ЕКГ апарат и аптечен арсенал – лекарства от първа необходимост, за които не се изисква рецепта. Тази иновация може да бъде приложена в малките населени места, в които липсват лични лекари и аптеки, както и за големите градове – за улеснение. Училищната лаборатория е с вградена система за лицево разпознаване, предлага връзка и евентуална консултация с дежурен лекар, офталмолог, психолог и социален работник.

Автобусът може да изпълнява ролята и на мобилна дигитална образователна лаборатория. По този начин може да се провежда изнесено обучение на деца, които нямат достъп до образователна услуга, за надграждане на дигитални компетентности на ученици и възрастни, както и за учене през целия живот.

Споделете

GoTop