УЧЕНИЦИ РЕДУВАТ КЛАСНИТЕ СТАИ С УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗАЛИ И ЛАБОРАТОРИИ

УЧЕНИЦИ РЕДУВАТ КЛАСНИТЕ СТАИ С УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗАЛИ И ЛАБОРАТОРИИ

Ученици провеждат учебни часове в университетски зали и лаборатории, а професори и доценти влизат в класните стаи, за да водят учебни занятия. Взаимодействието между образователните институции става чрез споразумения за сътрудничество, които могат да подписват съгласно Закона за висшето образование. В серия от публикации МОН представя някои от добрите примери на осъществено подобно партньорство.

В Русе Английската езикова гимназия „Гео Милев“ си сътрудничи с Русенски университет „Ангел Кънчев“ от учебната 2020/2021 година. „Вече три години осъществяваме съвместна учебна и методологична дейност по учебни предмети и модули за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството. Близостта на училището ни до университета дава възможност часовете да се провеждат в учебните зали и лаборатории на университета като учениците ни се възползват от отличната технологична база. Седмичното разписание е така направено, че часовете за профилирана подготовка са в два от дните, през които учениците първо са в университета, а после се връщат в училище за задължителните учебни часове.“, казва директорът Маргарита Янакиева. „Ученици, учители и родители са изключително доволни от това сътрудничество, защото то дава добавена стойност на това, което правим в училище. Учениците ни попадат в една различна среда и това е мост не само по отношение на учебно съдържание, но и по отношение на организация на работа в една по-академична сфера“, допълва тя.

В обучението на гимназистите по различни модули от профилираната подготовка се включват преподаватели от три катедри – „Информатика и информационни технологии: „Телекомуникации“ и „Мениджмънт и бизнес развитие“, като сред тях има заместник-ректори, професори, ръководители на катедри, а преподаватели от университета са помагали на учителите с новите учебни програми за профилирана подготовка. Университет и училище имат съвместни инициативи като лагери, клубове по интереси и работа по проекти. От общо 529 ученици в гимназията, всяка година около 150 се възползват пряко от взаимодействието между двете образователни институции.

През новата учебна година партньорството ще се разшири и по отношение на професионалната подготовка на десетокласниците от специалност „Компютърна анимация“. Всяка година над 10% от зрелостниците продължават обучението си във РУ „Ангел Кънчев“. Другото училище в Русе, което има сключено споразумение с университета, одобрено от МОН е Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“. Преподаватели от висшето училище водят часове на ученици от 12 клас от специалност „Приложно и системно програмиране“. Веднъж седмично децата посещават базата на университета, където имат часове по учебна практика по специалността. Преподаватели от Русенския университет водят и часове по Национална програма „ИТ Кариера“ на МОН, тъй като училището е обучителен център за 5 града – Горна Оряховица, Търговище, Разград, Шумен, Велико Търново.

Споделете

GoTop