УЧИЛИЩАТА С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА МЕДИАТОРИ

УЧИЛИЩАТА С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА МЕДИАТОРИ

Допълнителни средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя ще се отпускат при финансирането на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи от 1 юли 2023 г.

Това става с промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по която се предоставят средствата на база брой деца и брой ученици и норматив за едно дете/ученик. При по-голям брой деца от уязвими групи ще има възможност за назначаване на повече от един медиатор, социален работник или помощник на учителя. По този начин ще се стимулира назначаването на персонал, който ще бъде трайно ангажиран за по-ефективно подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

Друга промяна регламентира, че финансирането на общинските детски градини става изцяло делегирана от държавата дейност в резултат на отпадането на таксите за посещение.

Споделете

GoTop