УЧИЛИЩАТА ЩЕ ПОЛУЧВАТ ПО-БЪРЗО ПАРИ ЗА РЕМОНТИ

УЧИЛИЩАТА ЩЕ ПОЛУЧВАТ ПО-БЪРЗО ПАРИ ЗА РЕМОНТИ

Финансирането на ремонтите в образователните институции ще става по-бързо, реши правителството.

В края на юли 2022 г. Министерският съвет отпусна 50 млн. лв. за ремонтни дейности в системата на предучилищното и училищното образование. Средствата са разпределени между 33 държавни и 145 образователни институции. Според досегашните условия 50% от тях се предоставяха авансово, а останалото – на базата на фактически извършени разходи от отделните институции и общини.

В Министерството на образованието и науката (МОН) постъпиха редица въпроси от общини и общински образователни институции относно начина и сроковете на изпълнение на одобрените ремонтни дейности, както и тяхното отчитане и предоставяне на оставащата част от финансирането. Основното притеснение е, че поради късното предоставяне на средствата и спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, за да бъдат успешно завършени ремонтните дейности в срок и съответното създаване на подходяща организация по изпълнението, е необходимо предоставянето на вторите 50% от средствата за финансиране на обектите.През настоящата година, заради драстичното повишаване на цените в строителството, тези дейности е почти невъзможно да се финансират от бюджета на съответната институция, което прави целевата помощ от държавата особено необходима.

Споделете

GoTop