УЧИТЕЛИ ОБМЕНЯТ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК

УЧИТЕЛИ ОБМЕНЯТ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК

50 учители от цялата страна представиха добри педагогически практики по време на седмата национална научно-практическа конференция, посветена на образователната интеграция и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми. Целта на традиционния конкурс, организиран от МОН, е споделянето на опита от образователния процес, занимания по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт.

По време на форума бяха споделени идеи и опит как да се идентифицират ученици в риск от преждевременно отпадане и възможностите за подкрепа за трайното им приобщаване в образователната среда чрез допълнително обучение. Тема на разговорите бяха обхващането на деца и ученици, работата с родителските общности за преодоляване на негативни предразсъдъци и стереотипи, ролята на медиаторите, както и прилагането на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда.

Авторите, отличени за най-висок принос в практиката, бяха наградени по време на конференцията от Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

„Поздравявам Ви за професионалната работа, внимание и обич към децата, за индивидуалния подход към всеки ученик, който се нуждае от образователно приобщаване и подкрепа. Споделянето на добри практики е начин да се развива професионалната ви общност в партньорство с местна власт и висши учебни заведения.

Това е начин да се подобри и качеството на образованието, да се стимулира регулярната комуникация с родителите, да се мотивират учениците за по-добри резултати. Ваша е заслугата да станем свидетели днес на толкова добри и иновативни практики в областта на интеркултурното образование“, каза зам.-министър Гайдарова.

Тя посочи, че Министерството на образованието и науката осигурява необходимите условия за приобщаващо образование и за образователна интеграция на децата и учениците.

Споделете

GoTop