УЧИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В 15 ДЪРЖАВИ ОБМЕНЯТ ОПИТ В ЛИСАБОНСКИЯ УНИВЕРИТЕТ

УЧИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В 15 ДЪРЖАВИ ОБМЕНЯТ ОПИТ В ЛИСАБОНСКИЯ УНИВЕРИТЕТ

Учители от български неделни училища в 15 държави разискват прилагането на иновативни методи и материали за преподаване на история и география на България. Те участват във форум по Националната програма „Роден език и култура зад граница“, която се провежда в Лисабонския университет.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката и Португалско-българската асоциация „Св. св. Кирил и Методий”, към която е едноименното българско неделно училище в Лисабон. Партньори са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Асоциацията на българските училища в чужбина.

Организаторите и участниците бяха приветствани от името на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. В поздравителния адрес проф. Цоков подчертава, че професионалният опит и всеотдайността на учителите от българските училища в чужбина, познаването на традициите на чужди образователни системи са ценен потенциал за промяна на структурата на образованието, за насочване на усилията към придобиване на нови умения.

Присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, посланикът на България в Лисабон Н. Пр. Иван Найденов, ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. Румен Младенов и директорът на Центъра за славянски езици и култури във Филологическия факултет на Лисабонския университет проф. Георги Христовски.

Министерството на образованието и науката подпомага провеждането на такива знакови инициативи чрез националните програми за развитие на образованието с разбирането, че двустранната комуникация и обмен на идеи и добри практики, съобразени със спецификата на държавите с български общности и училища, е от ключово значение за поддържането на съзнанието за единство и принадлежност към България.

Споделете

GoTop