УЧИТЕЛИ ПОПУЛЯРИЗИРАТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

УЧИТЕЛИ ПОПУЛЯРИЗИРАТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

Учители от цялата страна споделят добри практики в образованието по време на регионални форуми, организирани в рамките на Националната програма „Иновации в действие“. Споделеният опит, пречупен през търсенията, изискванията, откривателството, очертава насоки за по-ефективно развиващо се училище, с подобрена култура на образование, учителски капацитет, съвременни образователни технологии, мотивирани и успешно реализиращи се ученици.

Разработени и приложени добри практики и опит в областите „Технологична образователна среда“ и „Иновативни педагогически технологии“ бяха представени по време на форума във Враца. Интерес предизвика разработеното учебно съдържание по въведените нови учебни предмети (дигитална креативност, дигитална математика, финансова грамотност, комуникация и умения за учене, моят свят, иконопис, традиции и обичаи в родния край и др.). Представени бяха и модели на обучение, свързани с използване на STEM и SMART ресурси, творчески работилници в облачното пространство, методи на обучение – АВС технология, програма за развитие на човешката памет и проекти в среда Mit App Inventor, дизайн мислене, киното като начин и средство за усвояване на учебно съдържание чрез CinEd платформата и др. Бяха споделени добри практики и ресурси за работа с ученици от уязвими групи, приобщаване на родителите и връзки с бизнеса по отношение на обучение на терен и кариерно ориентиране. Във форума участваха представители на иновативни училища от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Събитието е съвместна инициатива на Регионално управление на образованието – Враца и СУ „Козма Тричков“ – Враца и премина под мотото „Иновативни образователни технологии и ресурси“. Сред гостите бяха и партньорите на СУ „Козма Тричков“ – иновативното бургаско ОУ „Елин Пелин“ и от неиновативните ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Елин Пелин“ от Варна.

В Сливен форумът премина под мотото „Мечтай и постигай“ – STEM иновациите в образованието. Там обменяха идеи в областите на “Дигитализацията в образованието” и “STEM образованието”. Организирани бяха майсторски класове, педагогически ателиета, творчески STEM работилници, имаше демонстрации за хибридно обучение в свързани класни стаи с високотехнологично оборудване, както и за приложението на изкуствения интелект в образованието. Домакините от Средно училище “Константин Константинов” посрещнаха около 150 участници от над 50 образователни институции от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора. В рамките на форума учители от 14 училища, както и преподаватели от 3 университета от югоизточна България – Бургаски свободен университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора и Инженерно-педагогически факултет – Сливен, споделиха иновативния си опит в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

„Иновации в училището на XXI век“ бе темата, която събра учители и ученици във Велико Търново. В Средно училище „Емилиян Станев“ гостуваха партньори от Плевен, Добрич и Черноморец. Участваха също от Българското училище в Братислава и иновативни училища от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград. По време на форума имаше открити уроци по математика, музика и хореография, бяха представени иновативни практики. Беше проведена работа в ателиета „STEM образование“, „Дигитализацията в образованието“, „Интегративният подход в обучението“ и „Креативност и култура за иновации“.

Споделете

GoTop