УЧИТЕЛИ ЩЕ УЧАСТВАТ В РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

УЧИТЕЛИ ЩЕ УЧАСТВАТ В РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Изготвяме анализ на нормативната уредба в средното образование, като в работните групи ще участват представители не само на МОН и на синдикатите, но и учители. Правим каквото можем за облекчаване на административната тежест. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на работна среща със Сдружението на директорите на математическите и природо-математическите гимназии, което е колективен член на Съюза на математиците в България.

Министър Пенов подчерта, че е възложил на БАН оценка и анализ на резултатите от често променяните закони и наредби в образованието, за да се види как действат те, преди да се върви към промени. Изискване за такава оценка има и според Закона за нормативните актове, но не е изпълнявано. Според проф. Пенов трябва да се прецени дали е необходимо да има десетки подзаконови актове и наредби, които затрудняват училищните дейности, и дали от друга страна има празноти.

Директорите на математическите и природо-математическите гимназии от цялата страна поставиха като основен проблем необходимостта от промяна в стандарта за издръжка на профилираните училища и паралелки. Тема на разговора беше също проблем с липсата на учители по математика, физика, химия и биология, както и финансирането на транспорта на учениците.

Министерството на образованието и науката в момента проверява колко дипломи за учители са издали висшите училища в последните няколко години, включително по математика и природни науки, и колко от висшистите са постъпили на работа като учители, каза министър Пенов.

Връзката между средното и висшето образование също бе сред въпросите, които бяха повдигнати по време на срещата, както и възможността за продължаване на сътрудничеството между МОН и организациите на математиците.

Споделете

GoTop