УДЪЛЖАВА СЕ НАУЧНАТА ПРОГРАМА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА И БИТА

УДЪЛЖАВА СЕ НАУЧНАТА ПРОГРАМА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА И БИТА

Срокът за изпълнение на дейностите по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ ще бъде удължен до края на 2023 г., реши правителството.

Програмата е насочена към провеждане на целеви научни изследвания и иновации, които да допринесат за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика. Тя е приета от Министерски съвет през 2018 г., а срокът за реализирането ѝ беше до края на тази година.

Удължаването му се налага, за да бъдат завършени дейностите по един от компонентите на програмата – „К2. Електрически превозни средства и водородна мобилност“. По него се разработва демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега „батерия/горивна клетка“. Разработването на такива хибридни системи е най-бързият и ефективен подход за начално навлизане на водородните технологии в електромобилността.

Удължаването на срока за изпълнението му няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета за наука.

Споделете

GoTop