УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА ДО УНИВЕРСИТЕТИТЕ

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА ДО УНИВЕРСИТЕТИТЕ

От 36 на 60 месеца се удължава срокът на Националната програма за популяризиране на българското висше образование и улесняване кандидатстването на българи от чужбина във висши училища, реши правителството. Тя трябва да надгради пилотната електронна платформа за онлайн кандидатстване и информиране на желаещите да се обучават в България.

За тази цел беше обявена обществена поръчка, която в последствие беше прекратена, защото подадените оферти не отговаряха на предварително обявените условия. С удължаването на срока ще се гарантира достатъчно дълъг период, в който отново да бъде обявена обществена поръчка за изпълнението на дейността по надграждане на пилотната електронна платформа за онлайн кандидатстване.

Предвижда се със спечелилия кандидат да се сключи договор за три години, с цел обезпечаване на кандидат-студентските кампании за този период.

Споделете

GoTop